Privacy beleid

 Schakelspecialist, gevestigd aan de Rijlst 8 8521 NH Sint Nicolaasga, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Bedrijfsgegevens:

 

Schakelspecialist

De Rijlst 8

8521 NH Sint Nicolaasga

Nederland

www.schakelspecialist.nl

06 21931105

 

Contactpersoon

 

Jeroen van der Brug is de Functionaris Gegevensbeschermer van Schakelspecialist. Hij is te bereiken via het e-mail adres jeroenvanderbrug@gmail.com en het telefoonnummer 06 21931105. 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

 

Schakelspecialist verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. 

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

        Voor -en achternaam

       Geboortedatum

       Adresgegevens

       Telefoonnummer

        E-mailadres

       Locatiegegevens

       Gegevens over uw activiteiten op onze website

        De internetbrowser die wordt gebruikt

        Uw telefoonapparaat type

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij er toestemming is van ouders, verzorgers of een voogd. Wij kunnen echt nieter controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. We raden ouders/verzorgers dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzamelden worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, kunt u contact met ons opnemen via het e-mailadres info@schakelspecialist.nl. Wij zullen er dan voor zorgen dat deze persoonlijke gegevens verwijderd worden. 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 

Schakelspecialist verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende einddoelen:

 

        Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

       Schakelspecialist analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te kunnen verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te kunnen stemmen op uw voorkeuren

 

Bewaartermijn van persoonsgegevens

 

Schakelspecialist bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 1 jaar, uitgezonderd zijn koopovereenkomsten en RDW plichtige documenten. 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

 

Schakelspecialist verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

 

Schakelspecialist gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies, die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of telefoon. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Schakelspecialist, en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken, in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@schakelspecialist.nl

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs van het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en BSN (Burgerservicenummer) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. 

 

Schakelspecialist wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 

Schakelspecialist neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via het e-mailadres info@schakelspecialist.nl